Egzamin klas 8 - (Aktualizacja 2)

Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

Czytaj więcej!

Procedura organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w okresie epidemii

Czytaj więcej!

Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniach na Egzaminie Ósmoklasisty

Proszę zapoznać się z załącznikiem.

Czytaj więcej!

Wymagania na egzaminie z matematyki

Proszę zapoznać się z załącznikiem.

Czytaj więcej!

Wymagania na egzaminie z języka polskiego

Proszę zapoznać się z załącznikiem.

Czytaj więcej!

Wymagania na egzaminie z języka angielskiego

Proszę zapoznać się z załącznikiem.

Czytaj więcej!

Komunikat o harmonogramie

Proszę zapoznać się z załącznikiem.

Czytaj więcej!

Informacja o sposobach organizacji i przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Proszę zapoznać się z treścią załącznika.

Czytaj więcej!