Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców proszę dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy

Nr konta: 08 1020 1462 0000 7602 0018 6734

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.​