Aby czytać coraz lepiej...

Pisanie i czytanie to procesy skomplikowanych czynności. Dziecko musi prawidłowo spostrzegać i zapamiętać graficzny obraz poszczególnych liter, a także rozpoznawać dźwięki wchodzące w skład wyrazu.
 
Poza tym powinno mieć sprawną rękę by umieć zapisać litery w liniaturze. Bardzo ważna jest też  prawidłowa artykulacja. Jednym słowem aby dziecko nie miało problemów z nauką czytania i pisania, powinno mieć prawidłowo ukształtowaną orientację przestrzenną, percepcję wzrokową i słuchową, sprawność grafomotoryczną oraz prawidłową artykulację. Ćwiczenie tychże funkcji może odbywać się w czasie zajęć szkolnych, jak i w domu- podczas codziennych zabaw.
 
IMG 20171204 132613
 
IMG 20171204 132729
 
Bez tytułu