RODO- Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza
z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

jest

Inspektor Ochrony Danych
Pani Katarzyna Orczykowska
email: iod@um.bydgoszcz.pl