Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im.Adama Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy