Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego

 1.09.2021 r.

Czas trwania zajęć dydaktycznych:

I semestr    

II semestr   

 

1.09.2021 r. - 14.01.2022 r.

31.01.2022 r. - 24.06.2022 r.

Ferie:

zimowa przerwa świąteczna              

ferie zimowe                                  

wiosenna przerwa świąteczna              

ferie letnie                                     

 

23 - 31.12.2021 r.

17.01. - 28.01.2022 r.

14.04. - 19.04.2022 r.                 

25.06. - 31.08.2022 r.

Egzaminy zewnętrzne

24, 25, 26 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć:

12 listopada 2021 r.

2 maja, 23 - 27 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

 

Spotkania z rodzicami:

14, 15, 16 września 2021 r.
23, 24, 25 listopada 2021 r.
11, 12, 13 stycznia 2022 r.  (koniec I półrocza)
26, 27, 28 kwietnia 2022 r.
„Drzwi otwarte”:
28.10.2021 r., 31.03.2022 r., 19.05.2022r.                        

Terminy podania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach:

za I półrocze:                               

rocznych:                                  

 

3 grudnia 2021 r.

18 maja 2022 r.
                                         

Zakończenie roku szkolnego    

24.06.2022 r.