Zadania zdalne 1a 16.03-25.03

Witam.

W trakcie zawieszonych zajęć zachęcam moich uczniów do pracy z ćwiczeniami, które zostały rozdane dzieciom w szkole.

Zaznaczyłam w nich zadania do wykonania.

W ramach doskonalenia czytania zachęcam do lektury: Hans Christian Andersen, Baśnie: "Calineczka" i "Świniopas".

Wysłałam również teksty do ćwiczenia czytania: Elementarz Falskiego.

Możecie również utrwalać dotychczas poznane litery!

Do usłyszenia!