Zgłoszenia do świetlicy

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczone zostały trzy dokumenty: wniosek do świetlicy, upoważnienie do odbioru dziecka i oświadczenie rodziców. Prosimy o ich wypełnienie i dostarczenie do szkoły w dniu 1 września. Jednocześnie z uwagi na sytuację epidemiczną zwracamy się do Państwa z apelem, aby rozważyli Państwo, czy istnieje możliwość objęcia dzieci opieką w domu. Przepełnienie w świetlicy ograniczy możliwości organizacyjne szkoły w zachowaniu odpowiedniego dystansu dzieci w czasie wspólnych zajęć. Liczymy na Państwa zrozumienie. Jednocześnie przypominamy, że do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.