Kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów w klasie 4c

W ramach projektu uczniowie klasy 4c spotykają się w czwartek na „Bąblu matematycznym”, aby doskonalić swoje umiejętności matematyczne, rozwijać wyobraźnię i logiczne myślenie poprzez zabawę. Uczniowie często pracują w parach lub większych zespołach.

Układając puzzle lub biorąc udział w zawodach chłopcy contra dziewczęta ćwiczą umiejętności rachunkowe. Wymyślając określony układ swojego ciała poznają co to jest symetria.