Zadania z EDB - V. Romanowska

Przesyłam zadania, z którymi uczniowie powinni zapoznać się w tym tygodniu.
 
Proszę o zapoznanie się z filmem pt. Pierwsza pomoc - wykład 1 oraz utrwalenie algorytmu resuscytacji krążeniowo - oddechowej korzystając z podręcznika.
 
Film jest ogólnodostępny poprzez daną przeglądarkę. Ponadto informuję, że został uruchomiony program lekcji internetowych dostepny na stronie: www.gov.pl/zdalnelekcje
 
Pozdrawiam
Violetta Romanowska