Ogłoszenie o naborze do projektu dla nauczycieli

LOGO PROJEKT

 

 Ogłoszenie o naborze do projektu dla nauczycieli

 

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? a€“ kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. 31.07.2018 r.

 

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: www.sp2bydgoszcz.home.pl

 

Dokumenty - formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Agnieszka Pycior

 

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły po zakończeniu naboru.

 

Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 r.

 

Załączniki: