O szkole

Początki...

W latach 1957-1958 przy ulicy Hetmańskiej powstał gmach szkoły, bardzo oczekiwanej przez całą społeczność szkolną.

 

Uczniowie i nauczyciele nie tylko obserwowali postęp na budowie, ale w ramach prac społecznych pomagali w porządkowaniu powstającego gmachu i terenu wokół szkoły.

2 września 1958 roku…

W obecności władz miejskich i oświatowych uroczyście przekazano nowy budynek przy ulicy hetmańskiej 34. Naukę w nowym budynku rozpoczęło 1020 uczniów w 24 oddziałach.

Pierwszy rok pracy w nowej szkole oprócz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych wymagał od uczniów, nauczycieli i rodziców mnóstwa czasu na uporządkowanie otoczenia szkoły, posadzenia drzew, zasiania trawy.

19 listopada 1961 roku…

Staraniem władz szkoły, uczniów i rodziców 19 listopad a 1961 roku szkole nadano imię Adama Mickiewicza.

Przygotowywano się do tej uroczystości długo. Przeprowadzano lekcje dotyczące życia i twórczości poety, zbierano fundusze na zakup rzeźby przedstawiającej wieszcza.

W holu szkoły ustawiono postument autorstwa profesora Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku znanego rzeźbiarza Stanisława Horno-Popławskiego.

Sukcesy sportowe…

W latach siedemdziesiątych swoją obecność silnie zaznaczyli sportowcy z ulicy Hetmańskiej. Działający w szkole Szkolny Klub Sportowy „Gryf” w roku szkolnym 1970/1971 organizował zajęcia i rozgrywki sportowe w wielu sekcjach sportowych. Najwięcej splendoru szkole przynosili pływacy – w roku szkolnym 1970/1971 Adam Bet został rekordzistą Polski młodzików na dystansie 400 metrów, a Mirosława Jakubowska i Jolanta Mudziejewska awansowały do pływackiej kadry narodowej.

Szczep Harcerski ZHP

Tradycja i działalność Harcerstwa w Szkole Podstawowej nr 2 była bardzo bogata i sięgała lat czterdziestych. Imprezy okolicznościowe, biegi harcerskie, współpraca z żołnierzami LWP, harcerski wielobój sprawnościowo-obronny, biegi patrolowe, turniej tenisa stołowego, konkursy recytatorskie – to tylko niektóre z zadań podejmowanych przez szkolnych harcerzy.

Kierownicy i Dyrektorzy:

Broniesław Nowicki 12-02-1945-1.09.1949

Franciszek Preuss 1.09.1949-1.02.1950

Zygmunt Karwowski 1.02.1950-15.08.1950

M. Małyjasiak 15.08.1950-12.09.1953

Zofia Szymańska 1.09.1953-31.08.1970

Henryk Wiese 1.09.1970-31.08.1974

Zofia Szandro 1974-1991

Bożena Degler-Łaniewska 1991-1997

Krystyna Lewalska 1997-2009

Agata Dopke 2009-