Z wizytą w kinie Helios...

Fotografia źródło: https://www.helios.pl/38,Bydgoszcz/Aktualnosci/Szczegoly/id/7377/Bezplatne-seanse-dla-dzieci-w-jezyku-ukrainskim